Podvojné účetnictví

vedeme převážně obchodním a výrobním společnostem v plném rozsahu dle zákona o účetnictví, českých účetních standardů a dalších zákonných norem (vyhlášky)

Daňovou evidenci

fyzických osob vedeme stále v rozsahu jednoduchého účetnictví, což je nad rámec zákonné povinnosti. Důvodem je lepší informovanost klientů o hospodaření

Skladovou evidenci

vedeme u nás nebo případně přímo u zákazníka, vždy je zohledněna praktičnost příslušného řešení, u největších zákazníků je evidence vedena zaměstnanci zákazníka pod naším stálým odborným a konzultačním vedením

Evidenci majetku

vedeme v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími, postup je vždy stanoven vnitřní směrnicí zákazníka, kterou pro něj zpracujeme

Evidenci pohledávek a závazků

v návaznosti na účetnictví

Vystavování faktur

zákazníka odběrateli dle příslušných zákonů v souladu s dispozicemi zákazníka

Platební styk

zajišťujeme správu plateb formou bankovních převodů, nejrozšířenější formou je zpracování a odeslání příkazů prostřednictvím internetového bankovnictví

a) přímá správa účtů u nás,

b) předání platebních příkazů ke zpracování zákazníkovi, součástí služby je zajištění úhrady v termínu splatnosti (dle dispozic)

Vedení účetnictví dle středisek, zakázek

a) střediskové hospodaření je zavedeno v případě nutnosti sledovat hospodářský výsledek jednotlivých pracovišť apod

b) sledování zakázek je zavedeno pro samostatné vyhodnocení jednotlivé zakázky mimo celkový hospodářský výsledek subjektu

c) výše uvedené formy členění lze i vzájemně kombinovat v rámci jednoho účetnictví

Knihy jízd

kompletní poradenství ohledně vedení knih jízd

Zpětná rekonstrukce

účetnictví včetně daňového přiznání

konzultace

Kontakt

V případě nějakých dotazů nás neváhejte kontaktovat

Jak můžeme pomoci? *