Zpracování daňové evidence a daňových přiznání, odvody, daňové povinnosti:

• Daň z příjmu právnických osob
• Daň z příjmu fyzických osob
• Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení
• Silniční daň
• Spotřební daň
• Daň z nemovitých věcí
• Daň z nabytí nemovitých věcí

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob v termínu do 31.3., na přání zákazníka je možno prodloužit do 30.6.

Subjekty:

• Právnické osoby (obchodní a výrobní společnosti)
• Fyzické osoby (OSVČ, občan, zaměstnanec)
• Zaměstnavatelé (za své zaměstnance)

Písemný styk a zastupování u finančního úřadu, garance souladu se zákonem o správě daní a poplatků.

Sociální pojištění

• zpracování přehledů a výkazů, plnění • povinnosti odvodů
• písemný styk a zastupování u České správy
• sociálního zabezpečení

Zdravotní pojištění

• Zdravotní pojištění
zpracování přehledů a výkazů, plnění povinností odvodů
• písemný styk a zastupování u zdravotních pojišťoven

Mzdy

• zpracování mezd a odměn všech typů pracovních poměrů
• mzdové listy a další dokumentace vnitřní směrnice (mzdový předpis)

Personalistika

• pracovní smlouvy, dohody
• osobní evidence zaměstnanců včetně výkazů
• evidenční listy důchodového zabezpečení
• vnitřní směrnice (pracovní řád, apod.)
• komunikace s úřady práce
• pracovní cesty a benefity zaměstnanců
• evidence, dokumentace pracovních úrazů

Záruka dodržování platných zákonných norem (zákoník práce, zákon o mzdě a další).

Kontakt

V případě nějakých dotazů nás neváhejte kontaktovat

Jak můžeme pomoci? *