Vedení účetnictví

Specializujeme se na malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, podnikající v různých odvětvích obchodu a služeb.

Profil společnosti

  • Jsme firma, která působí v oblasti účetnictví od roku 1997. Specializujeme se na malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, podnikající v různých odvětvích obchodu a služeb.
  • Naším cílem je spokojenost našich klientů, respektujeme jejich požadavky a potřeby v oblasti účetnictví a poradenství. Veškeré naše vztahy a způsoby zpracování požadavků klienta mají velmi individuální charakter, které pak v konečném důsledku přináší našim zákazníkům řadu výhod a prakticky žádné starosti.
  • Kvalifikované zpracování našich služeb zaručuje odborná praxe, ale také účetní programy s moderním designem i neustále aktualizované, podle aktuálních zákonných předpisů a vyhlášek.

Účetnictví

Podvojné účetnictví

vedeme převážně obchodním a výrobním společnostem v plném rozsahu dle zákona o účetnictví, českých účetních standardů a dalších zákonných norem (vyhlášky)

Daňovou evidenci

fyzických osob vedeme stále v rozsahu jednoduchého účetnictví, což je nad rámec zákonné povinnosti. Důvodem je lepší informovanost klientů o hospodaření

Skladovou evidenci

vedeme u nás nebo případně přímo u zákazníka, vždy je zohledněna praktičnost příslušného řešení, u největších zákazníků je evidence vedena zaměstnanci zákazníka pod naším stálým odborným a konzultačním vedením

Evidenci majetku

vedeme v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími, postup je vždy stanoven vnitřní směrnicí zákazníka, kterou pro něj zpracujeme

Evidenci pohledávek a závazků

v návaznosti na účetnictví

Vystavování faktur

zákazníka odběrateli dle příslušných zákonů v souladu s dispozicemi zákazníka

Platební styk

zajišťujeme správu plateb formou bankovních převodů, nejrozšířenější formou je zpracování a odeslání příkazů prostřednictvím internetového bankovnictví

a) přímá správa účtů u nás,

b) předání platebních příkazů ke zpracování zákazníkovi, součástí služby je zajištění úhrady v termínu splatnosti (dle dispozic)

Vedení účetnictví dle středisek, zakázek

a) střediskové hospodaření je zavedeno v případě nutnosti sledovat hospodářský výsledek jednotlivých pracovišť apod

b) sledování zakázek je zavedeno pro samostatné vyhodnocení jednotlivé zakázky mimo celkový hospodářský výsledek subjektu

c) výše uvedené formy členění lze i vzájemně kombinovat v rámci jednoho účetnictví

Knihy jízd

kompletní poradenství ohledně vedení knih jízd

Zpětná rekonstrukce

účetnictví včetně daňového přiznání

konzultace

Daně a mzdy

Zpracování daňové evidence a daňových přiznání, odvody, daňové povinnosti:

• Daň z příjmu právnických osob
• Daň z příjmu fyzických osob
• Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení
• Silniční daň
• Spotřební daň
• Daň z nemovitých věcí
• Daň z nabytí nemovitých věcí

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob v termínu do 31.3., na přání zákazníka je možno prodloužit do 30.6.

Subjekty:

• Právnické osoby (obchodní a výrobní společnosti)
• Fyzické osoby (OSVČ, občan, zaměstnanec)
• Zaměstnavatelé (za své zaměstnance)

Písemný styk a zastupování u finančního úřadu, garance souladu se zákonem o správě daní a poplatků.

Sociální pojištění

• zpracování přehledů a výkazů, plnění • povinnosti odvodů
• písemný styk a zastupování u České správy
• sociálního zabezpečení

Zdravotní pojištění

• Zdravotní pojištění
zpracování přehledů a výkazů, plnění povinností odvodů
• písemný styk a zastupování u zdravotních pojišťoven

Mzdy

• zpracování mezd a odměn všech typů pracovních poměrů
• mzdové listy a další dokumentace vnitřní směrnice (mzdový předpis)

Personalistika

• pracovní smlouvy, dohody
• osobní evidence zaměstnanců včetně výkazů
• evidenční listy důchodového zabezpečení
• vnitřní směrnice (pracovní řád, apod.)
• komunikace s úřady práce
• pracovní cesty a benefity zaměstnanců
• evidence, dokumentace pracovních úrazů

Záruka dodržování platných zákonných norem (zákoník práce, zákon o mzdě a další).