Dnes je sobota 28. listopadu 2020 - 03:23 
účetnictví profesionálně

Vedení účetnictví


Jana Jandová


Umíme s přehledem:

Mzdy
Kurzy
Výkazy
Evidence
Kniha jízd
Fakturace
Peněžní deník
Daňové přiznání


many

Účtujeme v programech:

MONEY
ÚČTO
FORM studio
STORMWARE (SK)
AUTOPLAN

 


 

 

Účetnictví


 • podvojné účetnictví vedeme převážně obchodním a výrobním společnostem v plném rozsahu dle zákona o účetnictví, českých účetních standardů a dalších zákonných norem (vyhlášky)
 • daňovou evidenci fyzických osob vedeme stále v rozsahu jednoduchého účetnictví, což je nad rámec zákonné povinnosti. Důvodem je lepší informovanost klientů o hospodaření
 • skladovou evidenci vedeme u nás nebo případně přímo u zákazníka, vždy je zohledněna praktičnost příslušného řešení, u největších zákazníků je evidence vedena zaměstnanci zákazníka pod naším stálým odborným a konzultačním vedením
 • evidenci majetku vedeme v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími, postup je vždy stanoven vnitřní směrnicí zákazníka, kterou pro něj zpracujeme
 • evidenci pohledávek a závazků v návaznosti na účetnictví
 • vystavování faktur zákazníka odběrateli dle příslušných zákonů v souladu s dispozicemi zákazníka
 • platební styk zajišťujeme správu plateb formou bankovních převodů, nejrozšířenější formou je zpracování a odeslání příkazů prostřednictvím internetového bankovnictví
  a) přímá správa účtů u nás,
  b) předání platebních příkazů ke zpracování zákazníkovi, součástí služby je zajištění úhrady v termínu splatnosti (dle dispozic)
 • vedení účetnictví dle středisek, zakázek
 • a) střediskové hospodaření je zavedeno v případě nutnosti sledovat hospodářský výsledek jednotlivých pracovišť apod
  b) sledování zakázek je zavedeno pro samostatné vyhodnocení jednotlivé zakázky mimo celkový hospodářský výsledek subjektu
  c) výše uvedené formy členění lze i vzájemně kombinovat v rámci jednoho účetnictví
 • kompletní poradenství ohledně vedení knih jízd
 • zpětná rekonstrukce účetnictví včetně daňového přiznání
 • konzultace


 • designed & programmed by © 2011  Metrik  pro FINEKO - DANĚ ®